Kort Begrip der Ascetische en Mystieke Theologie Zoom

Kort Begrip der Ascetische en Mystieke Theologie

Gelijk de titel reeds aanduidt, is dit Werk geen volledige, maar een beknopte verhandeling, die als leiddraad kan dienen voor ruimer, dieper studie. Om evenwel het dorre van een overzicht te vermijden, hebben wij de hoofdbestanddelen van het inwendig leven iets wijdlopiger behandeld en er overdenkingen bijgevoegd, die tot ware godsvrucht opwekken.

En savoir plus

Uitgeverij Sint Rombouts

25,00 €

Gelijk de titel reeds aanduidt, is dit Werk geen volledige, maar een beknopte verhandeling, die als leiddraad kan dienen voor ruimer, dieper studie. Om evenwel het dorre van een overzicht te vermijden, hebben wij de hoofdbestanddelen van het inwendig leven iets wijdlopiger behandeld en er overdenkingen bijgevoegd, die tot ware godsvrucht opwekken. Daarom hebben wij een ruimer plaats gegeven aan: de inwoning van den H. Geest in de ziel, onze inlijving in Christus, het aandeel van Maria in onze heiliging, de natuur der volmaaktheid en de verplichting er naar te streven. Zo ook bij het behandelen der drie wegen hebben wij datgene meer beklemtoond, wat de zielen voeren kan tot vertrouwen, tot liefde en de beoefening  der deugden.