Visioenen Over Goed En Kwaad Zoom

Visioenen Over Goed En Kwaad

Jef Ector (°1944, classicus K.U.Leuven) publiceerde in diverse literaire tijdschrijften, vooral over de nawerking van de klassieke letterkunde en filosofie in de hedendaagse literatuur. Van hem verschenen ook een tiental vertalingen van klassieke auteurs, o.m. Sophocles, Plato, Cicero, Celsus, Gergorius van Tours.

En savoir plus

25,00 €

Jef Ector (°1944, classicus K.U.Leuven) publiceerde in diverse literaire tijdschrijften, vooral over de nawerking van de klassieke letterkunde en filosofie in de hedendaagse literatuur. Van hem verschenen ook een tiental vertalingen van klassieke auteurs, o.m. Sophocles, Plato, Cicero, Celsus, Gergorius van Tours.

Hildegard van Bingen (1098-1179), een Duitse benedictijner abdis, is vooral bekend door haar drie grote visionair-theologische werken, maar ze publiceerde ook uitvoerig over fysica en geneeskunde, en is daarbij ook nog befaamd door haar muziek. In 2012 werd ze heilig verklaard en tot kerklerares verheven.

Visioenen over goed en kwaad is de vertaling van Liber Vite Meritorium, haar tweede visioenenboek. De centrale figuur in deze visioenen is een reusachtige man die van in de hoge hemel tot in de diepe afgrond reikt. In het eerste visioen noemt de auteur hem God, maar verder wordt hij meer christologisch geduid. Latere christelijke mystici hebben het vooral over hun streven naar de vereniging  van hun ziel met God, maar voor Hildegard is zo'n sentimentele en intieme relatie met God niet het belangrijkste. Zij heeft het vooral over Zijn ontzagwekkende Majesteit die zich aan haar openbaart en haar onderricht over Zijn schepping en Zijn heilsplan.

De rode draad van deze visioenen is de strijd tussen goed en kwaad in de vorm van twistgesprekken tussen ondeugenden, die als monsterachtige gedaanten verschijnen, en de corresponderende deugden die alleen als stem voorkomen. Zo zijn er 35 tegenstellingen met o.m. woede en geduld, strijd en vrede, hoogmoed en nederigheid, genotzucht en kuisheid, spot en respect, hebzucht en tevredenheid. Na elk twistgesprek volgt een beschrijving van de straffen die de zielen moeten ondergaan voor hun aardse zonden en van boetepraktijken waardoor de mensen die nog leven aan die straffen kunnen ontkomen.

Maar de strijd tussen goed en kwaad speelt zich ook af op het vlak van de heilsgeschiedenis, met de schepping en de zondeval, de menswording en de redding van de mens, en het laatste oordeel. Het laatste deel beschrijft uitvoerig het hemelse geluk.