Ken de Weg Zoom

Ken de Weg

Deel 1: een Nederlandse vertaling van het bekendste boek van Hildegard van Bingen, en

Deel 2: elf afzonderlijke hoofdstukken waarin worden behandeld behalve kortere gedeelten uit Scivias zelf, ook enkele belangrijke onderwerpen uit Hildegards beide andere visionaire boeken: Van de werken Gods en Mens in Verantwoording.

En savoir plus

32,00 €

Ken de Weg – Liber Scivias,

Deel 1: een Nederlandse vertaling van het bekendste boek van Hildegard van Bingen, en

Deel 2: elf afzonderlijke hoofdstukken waarin worden behandeld behalve kortere gedeelten uit Scivias zelf, ook enkele belangrijke onderwerpen uit Hildegards beide andere visionaire boeken: Van de werken Gods en Mens in Verantwoording.

Vertaald uit het Duits en voorzien van commentaar door Eric van Breda Vriesman.

“Ken de Weg - Scivias “ is het belangrijkste werk van de heilige Hildegard van Bingen ( 1098 – 1179 ) dat haar al in haar eigen tijd beroemd heeft gemaakt en dat ook nu als geloofsboek vele mensen treft.

De grote Benedictines slaat de brug vanaf de schepping van de wereld én de mensen - aanvankelijk door evolutie - en later door een nieuwe scheppingsdaad van God van Adam en Eva.

En zij doet hetzelfde over het ontstaan van de kerk tot aan haar voltooiing aan het einde der tijden.

Aan haar erenaam Prophetissa Teutonica wordt inhoud gegeven door haar voorspellingen over toekomstige tijden en die mede op onze tijd betrekking hebben.

Daarbij maakt ze het onzegbare geheim van God in telkens nieuwe beelden zichtbaar.

Haar visioenen maken indruk door de superieure en scheppende omgang van Hildegard met de Heilige Schrift en met de benedictijnse regel alsmede door het elementaire meesterschap van de taal, die de mensen ook vandaag evenals 900 jaren geleden fascineren.

Hildegard van Bingen werd in 2012 heilig verklaard en benoemd tot kerklerares.